ועדה

האם הועדה לשינוי מין צריכה להתעדכן?

בישראל ישנה ועדה לשינוי מין שפועלת תחת המטריה של משרד הבריאות, עליה ניתן לקרוא כאן. הקריטריונים והנהלים עודכנו בשנת 2014 כדי לשקף דברים שלא היו נכונים או שהיו צריכים עדכון. למעוניינים/ות, להלן החוזר משנת 2014:   אני מעוניינת להתעכב על סעיף 4.2.4 בחוזר, להלן: לפי סעיף זה, על מנת לעבור שינוי מין על חשבון המדינה, […]